KAVA tietosuojailmoitus

Kansantaloustieteen jatkokoulutusohjelman verkkopalvelun KAVA tietosuojailmoitus

Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojasi käytetään opintosuoritusten kirjaamiseen kansantaloustieteen valtakunnallisessa jatkokoulutusohjelmassa (KAVA). Tietoja voidaan käyttää myös KAVA:n toiminnan kehittämiseen.

Yliopiston oikeus käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjänä perustuu sopimukseen (tietosuoja-asetus 6.1 b) ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (tietosuoja-asetus 6.1 f).

Yliopisto on sitoutunut keräämään ja käsittelemään henkilötietojasi oikeudenmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla ja noudattaen henkilötietojen käsittelystä annettua lainsäädäntöä. Tämä tietosuojailmoitus kuvaa, miten yliopisto hallinnoi henkilötietojasi tietosuojasäännösten mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Järjestelmässä käytetään nimeä, käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta ja syntymäaikaa. Lisäksi talletetaan kursseille ilmoittautumiset ja suoritetut kurssit arvosanoineen.

Tiedot kerätään järjestelmään kirjautumisen yhteydessä. Yliopistojen yhteyshenkilöt varmistavat ohjelmaan kirjautuvien opiskelijoiden yhteystiedot.

Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Oman yliopistosi yhteyshenkilö käsittelee tietojasi, sen lisäksi niitä voi käsitellä Jyväskylän yliopistossa järjestelmän yhteyshenkilö. Tietojasi siirretään omaan korkeakouluusi.

Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Tietoja ei siirretä.

Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Tiedot säilyvät järjestelmässä sen eliniän.

Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

  • Oikeus saada pääsy tietoihin.
  • Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua (muista pitää omat yhteystietosi ajan tasalla).
  • Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi") tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus siihen, että rekisterin vastuuyksikkö ilmoittaa henkilötietojesi oikaisusta tai poistosta tai käsittelyn rajoituksesta sille, jolle tietoja on edelleen luovutettu.
  • Oikeus vastustaa käsittelyä tietyissä tilanteissa kuten suoramarkkinoinnin osalta.
  • Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen tietyissä tilanteissa.
  • Oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi.
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta, joka aiheuttaa korkean riskin.
  • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla yhteydessä yliopiston tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Yliopistolla on yhteiset ohjeet koskien rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista: https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tietosuojailmoitus/rekisteroidyn-oikeudet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Yliopisto rekisterinpitäjänä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä.

Järjestelmän käyttöoikeudet on rajattu rekisterin yhteyshenkilölle. Tämän lisäksi kunkin yliopiston yhteyshenkilöllä on pääsy KAVA:n henkilötieto-/tilausrekisteriin.

Jokainen käyttöoikeus on rajattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tiedot säilytetään Jyväskylän yliopiston palvelinsalissa fyysisesti lukitussa tilassa sekä palomuurien takana.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän yliopisto toimii rekisterinpitäjänä ja sen kauppakorkeakoulu vastuuyksikkönä näiden henkilötietojen käsittelyn osalta.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Mika Haapanen, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, mika.p.haapanen(at)jyu.fi, 0405767800

Jyväskylän yliopiston tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)jyu.fi, 040 805 3297

 

Tämä tietosuojailmoitus on julkaistu ja toimitettu rekisteröidyllä 12.11.2018 alkaen.